Hợp tác triển khai chương trình đào tạo lập trình viên của CodeGym tại tỉnh Quảng Trị

Hợp tác triển khai chương trình đào tạo lập trình viên của CodeGym tại tỉnh Quảng Trị

Sáng ngày 10/07/2020, buổi lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị và Công ty CP CodeGym Việt Nam đã diễn ra, đánh dấu bước đầu trong công cuộc triển khai chương trình đào tạo lập trình viên của CodeGym tại tỉnh Quảng Trị. CodeGym hợp tác...