Nhằm hỗ trợ cho các bạn học viên có thể tìm hiểu, tham gia trải nghiệm về môi trường học tập và chương trình đào chương trình đào tạo thực tế tại CodeGym Đà Nẵng. Do đó, CodeGym Đà Nẵng tổ chức sự kiện kiến tập dành cho các bạn đang quan tâm tìm hiểu về ngành CNTT nói chung và quan tâm về khoá học của CodeGym Đà Nẵng nói riêng.

Campus Tour 2023

Campus Tour 2023 là một sự kiện cho các bạn đến tham quan và trải nghiệm buổi học thực tế giống như các bạn học viên CodeGym. Hoạt động này sẽ phù hợp với các bạn sinh viên, người đi làm muốn thử trải nghiệm công việc của IT.

  • Thời gian tổ chức: 13/10/2023
  • Địa điểm: Trung tâm đào tạo lập trình CodeGym Đà Nẵng – 280 Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng