[CodeGym] Khai giảng khóa học Tester tháng 4: quay trở lại và “lợi hại” hơn xưa

[CodeGym] Khai giảng khóa học Tester tháng 4: quay trở lại và “lợi hại” hơn xưa

Người người nhà nhà đang hào hứng với chuỗi ngày nghỉ lễ “nguyên đán thứ hai của năm Quý Mão”. Còn tại CodeGym Đà Nẵng lại phấn khởi vô cùng khi được chào đón các bạn học viên lớp Tester tháng 4. Khác với lộ trình đào tạo Tester thông thường, tại CodeGym Đà Nẵng, các...
[CodeGym] Khai giảng khóa học Tester tháng 4: quay trở lại và “lợi hại” hơn xưa

Khai giảng khóa học Tester tháng 4: quay trở lại và “lợi hại” hơn xưa

Người người nhà nhà đang hào hứng với chuỗi ngày nghỉ lễ “nguyên đán thứ hai của năm Quý Mão”. Còn tại CodeGym Đà Nẵng lại phấn khởi vô cùng khi được chào đón các bạn học viên lớp Tester tháng 4. Khác với lộ trình đào tạo Tester thông thường, tại CodeGym Đà Nẵng, các...