Học viện Agile là đơn vị tiên phong trong việc nâng tầm năng lực sáng tạo và đổi mới thông qua đào tạo, tư vấn và huấn luyện chuyên sâu, toàn diện về Agile cùng những tri thức liên quan đến phát triển sản phẩm và đổi mới quản lí trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo. Đội ngũ sáng lập và chuyên gia của Học viện Agile là những người tiên phong trong việc truyền bá và phát triển cộng đồng Agile tại Việt Nam.

YOUR TRUSTED GROWTH PARTNER

ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN TIN CẬY CỦA BẠN

Giải quyết bài toán: Các doanh nghiệp có năng lực quản trị lạc hậu và năng suất thấp, thiếu phương pháp luận đổi mới sáng tạo.

– Hướng đến một Việt Nam năng suất và sáng tạo.

– Là đơn vị dẫn dắt chuyển đổi Agile tại Việt Nam.

– Đào tạo trên 5.000 chuyên viên và nhà quản lý từ hơn 100 doanh nghiệp và tổ chức lớn nhỏ.

LÝ DO BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH DỤNG

CHUYÊN GIA UY TÍN

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

ĐỐI TÁC NHƯ BẰNG HỮU

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TƯ VẤN