Xuất phát từ mong muốn đưa vị trí của Deha Software vào top đầu về Outsourcing tại Hà Nội, đưa trình độ phát triển dự án đạt tiêu chuẩn quốc tế; 09/9/2019, Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn Dự án Deha Software Craftmanship đã diễn ra giữa Học viện Agile và Deha Software.

Kế hoạch phát triển Software Craftmanship hướng tới việc phát triển phần mềm không chỉ chạy tốt mà còn tinh xảo, không chỉ phản hồi với thay đổi mà còn tạo giá trị liên tục; không chỉ cá nhân và tương tác mà còn cộng đồng chuyên nghiệp; không chỉ cộng tác với khách hàng mà còn quan hệ đối tác bền chặt.

Dự án bước đầu tập trung vào chuẩn hóa năng lực của Developer và xây dựng đội ngũ dẫn dắt cho Deha Software. Giai đoạn đầu của dự án sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2019 trước khi bước vào giai đoạn tư vấn sâu hơn.

Buổi lễ ký kết có sự tham gia của anh Hoàng Phan Bảo Trung – CEO Deha, anh Phạm Anh Đới – CEO Học viện Agile và đại diện các bộ phận liên quan tới dự án.