TỔ HỢP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGILEAD GLOBAL

Được thành lập từ năm 2015, đến nay Tổ hợp Công nghệ Giáo dục và Đào tạo Agilead Global đã có những bước tăng trưởng vượt bậc với các thành viên hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau.  Với đội ngũ bao gồm nhiều thành viên có năng lực về giáo dục và công nghệ, các giải pháp của các đơn vị thành viên luôn đề cao tính năng suất, hiệu quả và đóng góp nhiều giá trị cho khách hàng, đối tác và xã hội.

Học viện Agile là đơn vị tiên phong trong việc nâng tầm năng lực sáng tạo và đổi mới thông qua đào tạo, tư vấn và huấn luyện chuyên sâu, toàn diện về Agile cùng những tri thức liên quan đến phát triển sản phẩm và đổi mới quản lí trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo. Đội ngũ sáng lập và chuyên gia của Học viện Agile là những người tiên phong trong việc truyền bá và phát triển cộng đồng Agile tại Việt Nam.

CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình được phát triển với triết lí hiện đại và hiệu quả, ứng dụng tối đa những lợi ích của công nghệ giáo dục và công nghệ thông tin. CodeGym nỗ lực để nâng tầm nghành phát triển phần mềm Việt Nam thông qua việc cung cấp một số lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp.

An Nam Education cung cấp cơ hội học tập hiện đại cho đông đảo con em Việt Nam trên mọi miền tổ quốc. Xây dựng chương trình giáo dục hiện đại, mở trường học hiện đại ở các địa phương.

GrowMind ra đời với sứ mệnh “Đồng kiến tạo mạng lưới các Công ty tiến bộ và hạnh phúc”. Thông qua các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị, phát triển chất lượng nhân lực, GrowMind luôn nỗ lực để mang lại sự chuyển mình và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Libero
Libero

VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KHAI PHÓNG LIBERO (Viện Libero) với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển giáo dục khai phóng, Viện Libero nỗ lực kiến tạo thay đổi tích cực và bền vững cho giáo dục Việt Nam.

Viện Libero thực hiện 4 chức năng chính, bao gồm:

  • Nghiên cứu về giáo dục khai phóng và đổi mới giáo dục
  • Thiết kế, phát triển và đổi mới chương trình giáo dục
  • Triển khai chương trình giáo dục khai phóng trọng điểm
  • Thúc đẩy phát triển cộng đồng giáo dục khai phóng, xuất bản, truyền thông và và hỗ trợ các dự án đổi mới giáo dục có tính xã hội